Poniżej zamieszczamy link do strony, na której znajdują się informacje dotyczące wszystkich wytycznych GIS dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze szczegółowymi informacjami - <<LINK>>

Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych do Żłobka  Miejskiego w Kisielicach  realizowanego w ramach projektu „Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice!

Nr RPWM.10.04.00-28-0014/18 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz projektu „Żłobek w Kisielicach” wspófinansowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019

EFRR poziom

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:

 

Regulamin_rekrutacji_Żobek_Kisielice (WORD, 67KB)

1. Formularz Rekrutacyjny Żłobek (WORD, 101KB)

2. Oświadczenie o spełnieniu wartunków formalnych (WORD, 77KB)

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków dodatkowych (WORD, 76KB)

4. Oświadczenie o dochodach (WORD, 71KB)

5._Oświadczenie uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikalności (WORD, 83KB)

6. Oświadczenie dot. terminu powrotu do pracy po urlopie mac. prac. (WORD, 60KB)

7. Rezygnacja z projektu (WORD, 71KB)

8. Oświadczenie o statusie uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie (WORD, 71KB)

 

Regulamin_rekrutacji_Żobek_Kisielice (PDF, 171KB)

1. Formularz Rekrutacyjny Żłobek (PDF, 171KB)

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków formalnych (PDF, 225KB)

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków dodatkowtych (PDF, 222KB)

4. Oświadczenie o dochodach (PDF, 189KB)

5. Oświadczenie uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikalności (PDF, 237KB)

6. Oświadczenie dot. terminu powrotu do pracy po urlopie mac. prac. (PDF, 201KB)

7. Rezygnacja z projektu (PDF, 199KB)

8. Oświadczenie o statusie uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie (PDF, 720KB)

MISJA ŻŁOBKA:

 

 • Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami;
 • Dążymy do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich dzieci oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska;
 • Stwarzamy atmosferę sprzyjającą akceptacji każdego dziecka, przeciwdziałamy izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkiej inności;
 • Pragniemy, aby nasze dzieci posiadały umiejętność racjonalnego myślenia;
 • Chcemy, aby nasze dzieci były ciekawe świata. Pomagamy im stać się samodzielnymi, poznać siebie i rozumieć innych;
 • Wychodzimy naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci;
 • Staramy się, aby podopieczni potrzebujący pomocy znajdowali oparcie w opiekunach;
 • Przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną;
 • Wzmacniamy wiarę dziecka we własne siły i możliwości oraz zapewniamy osiągnięcie sukcesu;
 • Jesteśmy po to, aby wykorzystując naturalną potrzebę działania dziecka stwarzać takie sytuacje, które wyzwolą jego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania;
 • Zmierzamy do tego, aby dziecko było świadomym i wrażliwym odbiorcą oraz twórcą sztuki;
 • Pragniemy, aby tworzenie dawało naszym dzieciom radość i nauczyło go twórczo myśleć i działać w przyszłości;
 • Prowadzimy politykę „otwartych drzwi”, aby rodzice mogli odwiedzać swoje dzieci podczas zajęć.

 

W poniedziałek 2 grudnia 2019r. rozpoczął działalność Żłobek Miejski w Kisielicach.

Na początku roku Gmina zakupiła na ten cel budynek przy ulicy Daszyńskiego 21, w którym znajduje się klub seniora (na piętrze) i żłobek.

 

Na realizację projektu Gmina Kisielice uzyskała dofinansowanie z następujących źródeł:

 • Projekt „Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice!” Nr RPWM.10.04.00-28-0014/18 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Projekt „Żłobek w Kisielicach” finansowany w ramach Resortowego Programu „Maluch +”,.

W ramach powyższych dofinansowań w budynku wykonano roboty budowlano - remontowe polegające na dostosowaniu i adaptacji pomieszczeń do potrzeb małych dzieci. Zakupione zostało również wyposażenie sali głównej, szatni, wyposażenie łazienek, kuchni, pomoce dydaktyczne , zabawki, wózki 6-cio osobowe dla dzieci. Obok budynku powstał również plac zabaw.

W dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja do żłobka, która będzie odbywać się w trybie ciągłym. Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty do pobrania na stronie internetowej: http://kisielice.warmia.mazury.pl/zlobek-kisielice/1641-zlobek-kisielice lub biurze projektu, które mieści się w Urzędzie Miejskim w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5 pok. 5A

 

zlobel logo

 

 

WYNIKI NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU:

„ Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice!”

„ Żłobek w Kisielicach”

Lp.

Kandydat

Numer rekrutacyjny

Wymogi Formalne/obligatoryjne

Suma punktów premiujących

Kwalifikacja do projektu

Osoba

zamieszkująca na terenie Gminy Kisielice

Wiek dziecka

(ukończony 20 tydzień życia)

1.

18/2019

TAK

TAK

12

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

2.

14/2019

TAK

TAK

12

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

3.

6/2019

TAK

TAK

12

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

4.

5/2019

TAK

TAK

12

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

5.

7/2019

TAK

TAK

10

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

6.

16/2019

NIE

TAK

7

LISTA REZERWOWA

7.

8/2019

TAK

TAK

7

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

8.

19/2019

TAK

TAK

5

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

9.

11/2019

TAK

TAK

5

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

10.

3/2019

TAK

TAK

5

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

11.

20/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

12.

15/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

13.

12/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

14.

4/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

15.

2/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

16.

17/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

17.

1/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

18.

13/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

19.

10/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

20.

9/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

21.

21/2019

NIE

TAK

0

LISTA REZERWOWA

22.

22/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

23.

23/2019

TAK

TAK

12

LISTA REZERWOWA

Koordynator

Roman Czyżewski

EFRR_-_poziom.jpg

Od 02.10. 2019 r. rusza rekrutacja pracowników do Żłobka Miejskiego w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 21.

Zgodnie z założeniami Projektu „Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice!
Nr RPWM.10.04.00-28-0014/18 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz projektu
„Żłobek w Kisielicach” wspófinansowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 od 02.10.2019 r. do 08.10.2019 r. rusza rekrutacja pracowników w związku z zaplanowanym otwarciem Żłobka Miejskiego w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 21.

Poszukiwane są osoby do pracy na stanowiskach: opiekun dziecięcy kwalifikacje zgodne z art. 16 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) kucharka, sprzątaczka. Osoby zainteresowane pracą mogą składać CV i podanie w Biurze Projektu do Koordynatora Projektu pok. Nr 5A tel. 55 278-55-10 lub do Dyrektora Miejskiego Żłobka pok. nr 4 tel.55 278-55-00

maluch-logo-nowe-poziom.jpg