MISJA ŻŁOBKA:

 

 • Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami;
 • Dążymy do wyrównania szans edukacyjnych wszystkich dzieci oraz uwzględniamy w swoich działaniach potrzeby środowiska;
 • Stwarzamy atmosferę sprzyjającą akceptacji każdego dziecka, przeciwdziałamy izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkiej inności;
 • Pragniemy, aby nasze dzieci posiadały umiejętność racjonalnego myślenia;
 • Chcemy, aby nasze dzieci były ciekawe świata. Pomagamy im stać się samodzielnymi, poznać siebie i rozumieć innych;
 • Wychodzimy naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci;
 • Staramy się, aby podopieczni potrzebujący pomocy znajdowali oparcie w opiekunach;
 • Przestrzegamy praw dziecka, dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną;
 • Wzmacniamy wiarę dziecka we własne siły i możliwości oraz zapewniamy osiągnięcie sukcesu;
 • Jesteśmy po to, aby wykorzystując naturalną potrzebę działania dziecka stwarzać takie sytuacje, które wyzwolą jego przeżycia i skłonią do kreatywnego ich wyrażania;
 • Zmierzamy do tego, aby dziecko było świadomym i wrażliwym odbiorcą oraz twórcą sztuki;
 • Pragniemy, aby tworzenie dawało naszym dzieciom radość i nauczyło go twórczo myśleć i działać w przyszłości;
 • Prowadzimy politykę „otwartych drzwi”, aby rodzice mogli odwiedzać swoje dzieci podczas zajęć.

 

W poniedziałek 2 grudnia 2019r. rozpoczął działalność Żłobek Miejski w Kisielicach.

Na początku roku Gmina zakupiła na ten cel budynek przy ulicy Daszyńskiego 21, w którym znajduje się klub seniora (na piętrze) i żłobek.

 

Na realizację projektu Gmina Kisielice uzyskała dofinansowanie z następujących źródeł:

 • Projekt „Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice!” Nr RPWM.10.04.00-28-0014/18 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Projekt „Żłobek w Kisielicach” finansowany w ramach Resortowego Programu „Maluch +”,.

W ramach powyższych dofinansowań w budynku wykonano roboty budowlano - remontowe polegające na dostosowaniu i adaptacji pomieszczeń do potrzeb małych dzieci. Zakupione zostało również wyposażenie sali głównej, szatni, wyposażenie łazienek, kuchni, pomoce dydaktyczne , zabawki, wózki 6-cio osobowe dla dzieci. Obok budynku powstał również plac zabaw.

W dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja do żłobka, która będzie odbywać się w trybie ciągłym. Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty do pobrania na stronie internetowej: http://kisielice.warmia.mazury.pl/zlobek-kisielice/1641-zlobek-kisielice lub biurze projektu, które mieści się w Urzędzie Miejskim w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5 pok. 5A

 

zlobel logo

 

 

WYNIKI NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU:

„ Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice!”

„ Żłobek w Kisielicach”

Lp.

Kandydat

Numer rekrutacyjny

Wymogi Formalne/obligatoryjne

Suma punktów premiujących

Kwalifikacja do projektu

Osoba

zamieszkująca na terenie Gminy Kisielice

Wiek dziecka

(ukończony 20 tydzień życia)

1.

18/2019

TAK

TAK

12

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

2.

14/2019

TAK

TAK

12

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

3.

6/2019

TAK

TAK

12

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

4.

5/2019

TAK

TAK

12

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

5.

7/2019

TAK

TAK

10

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

6.

16/2019

NIE

TAK

7

LISTA REZERWOWA

7.

8/2019

TAK

TAK

7

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

8.

19/2019

TAK

TAK

5

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

9.

11/2019

TAK

TAK

5

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

10.

3/2019

TAK

TAK

5

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

11.

20/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

12.

15/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

13.

12/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

14.

4/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

15.

2/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

16.

17/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

17.

1/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

18.

13/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

19.

10/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

20.

9/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

21.

21/2019

NIE

TAK

0

LISTA REZERWOWA

22.

22/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

23.

23/2019

TAK

TAK

12

LISTA REZERWOWA

Koordynator

Roman Czyżewski

EFRR_-_poziom.jpg

Od 02.10. 2019 r. rusza rekrutacja pracowników do Żłobka Miejskiego w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 21.

Zgodnie z założeniami Projektu „Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice!
Nr RPWM.10.04.00-28-0014/18 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz projektu
„Żłobek w Kisielicach” wspófinansowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 od 02.10.2019 r. do 08.10.2019 r. rusza rekrutacja pracowników w związku z zaplanowanym otwarciem Żłobka Miejskiego w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 21.

Poszukiwane są osoby do pracy na stanowiskach: opiekun dziecięcy kwalifikacje zgodne z art. 16 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) kucharka, sprzątaczka. Osoby zainteresowane pracą mogą składać CV i podanie w Biurze Projektu do Koordynatora Projektu pok. Nr 5A tel. 55 278-55-10 lub do Dyrektora Miejskiego Żłobka pok. nr 4 tel.55 278-55-00

maluch-logo-nowe-poziom.jpg

EFRR_-_poziom.jpg

O PROJEKCIE:

Inwestycja polega na utworzeniu i utrzymaniu przez 2 lata pierwszego żłobka na terenie Gminy Kisielice. Dzięki uzyskanemu wsparciu ze źródeł zewnętrznych budynek przy ul. Daszyńskiego 21 w Kisielicach zostanie zaadoptowany i wyposażony na potrzeby żłobka. Większość kosztów związana z jego działalnością jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie opieki nad dziećmi jako instrumentu oddziaływającego na sytuację zawodową 20 opiekunów (19K,1 M) poprzez utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kisielice (woj. warmińsko-mazurskie) do 02.11.2019 r i objęcie opieką 20 dz. w wieku do 3 lat w okresie 02.11.2019 - 31.10.2021 r. (24m-ce)

Na realizację projektu Gmina Kisielice uzyskała dofinansowanie z następujących źródeł:

Projekt „Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice!” Nr RPWM.10.04.00-28-0014/18

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania UE - 860 427,47 PLN. Dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 101 226,75 PLN

Projekt „Żłobek w Kisielicach” finansowany w ramach Resortowego Programu „Maluch +”,. Kwota dofinansowania – 459 150,00 PLN

Rekrutacja w ramach pierwszego naboru prowadzona jest od 24.09.2019 r. do 18.10.2019 r.

 

Biuro projektu pokój 5A

tel. (55) 27 85 510

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:

 

GK Regulamin rekrutacji Żobek Kisielice (WORD, 66KB)

Zał. Nr 1 Formularz rekrutacyjny żłobek (WORD, 100KB)

Zał. Nr 2 Oświadczenie o spełnienie wymogów formalnych (WORD, 78KB)

Zał. Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu wymogów dodatkowych (WORD, 75KB)

Zał. Nr 4 Oświadczenei o dochodach (WORD, 70KB)

Zał. Nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikalności (WORD, 83KB)

Zał. Nr 6 Oświadczenie dotyczące terminu powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim (WORD, 70KB)

Zał. Nr 7 Oświadczenie o statusie uczestnika po zakończeniu projektu (WORD, 71KB)

 

 GK Regulamin rekrutacji Żobek Kisielice (PDF, 180KB)

Zał. Nr 1 Formularz rekrutacyjny żłobek (PDF, 362KB)

Zał. Nr 2 Oświadczenie o spełnienie wymogów formalnych (PDF, 255KB)

Zał. Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu wymogów dodatkowych (PDF, 220KB)

Zał. Nr 4 Oświadczenei o dochodach (PDF, 188KB)

Zał. Nr 5 Oświadczenie uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikalności (PDF, 264KB)

Zał. Nr 6 Oświadczenie dotyczące terminu powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim (PDF, 197KB)

Zał. Nr 7 Oświadczenie o statusie uczestnika po zakończeniu projektu (PDF, 208KB)

 

maluch-logo-nowe-poziom.jpg

zlobek7fin.png