EFRR_-_poziom.jpg

Od 02.10. 2019 r. rusza rekrutacja pracowników do Żłobka Miejskiego w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 21.

Zgodnie z założeniami Projektu „Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice!
Nr RPWM.10.04.00-28-0014/18 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz projektu
„Żłobek w Kisielicach” wspófinansowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 od 02.10.2019 r. do 08.10.2019 r. rusza rekrutacja pracowników w związku z zaplanowanym otwarciem Żłobka Miejskiego w Kisielicach przy ul. Daszyńskiego 21.

Poszukiwane są osoby do pracy na stanowiskach: opiekun dziecięcy kwalifikacje zgodne z art. 16 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz. 409 z późn. zm.) kucharka, sprzątaczka. Osoby zainteresowane pracą mogą składać CV i podanie w Biurze Projektu do Koordynatora Projektu pok. Nr 5A tel. 55 278-55-10 lub do Dyrektora Miejskiego Żłobka pok. nr 4 tel.55 278-55-00

maluch-logo-nowe-poziom.jpg