WYNIKI NABORU KANDYDATÓW DO PROJEKTU:

„ Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice!”

„ Żłobek w Kisielicach”

Lp.

Kandydat

Numer rekrutacyjny

Wymogi Formalne/obligatoryjne

Suma punktów premiujących

Kwalifikacja do projektu

Osoba

zamieszkująca na terenie Gminy Kisielice

Wiek dziecka

(ukończony 20 tydzień życia)

1.

18/2019

TAK

TAK

12

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

2.

14/2019

TAK

TAK

12

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

3.

6/2019

TAK

TAK

12

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

4.

5/2019

TAK

TAK

12

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

5.

7/2019

TAK

TAK

10

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

6.

16/2019

NIE

TAK

7

LISTA REZERWOWA

7.

8/2019

TAK

TAK

7

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

8.

19/2019

TAK

TAK

5

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

9.

11/2019

TAK

TAK

5

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

10.

3/2019

TAK

TAK

5

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

11.

20/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

12.

15/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

13.

12/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

14.

4/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

15.

2/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

16.

17/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

17.

1/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

18.

13/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

19.

10/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

20.

9/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

21.

21/2019

NIE

TAK

0

LISTA REZERWOWA

22.

22/2019

TAK

TAK

0

ZAKWALIFIKOWANY DO PROJEKTU

23.

23/2019

TAK

TAK

12

LISTA REZERWOWA

Koordynator

Roman Czyżewski