W poniedziałek 2 grudnia 2019r. rozpoczął działalność Żłobek Miejski w Kisielicach.

Na początku roku Gmina zakupiła na ten cel budynek przy ulicy Daszyńskiego 21, w którym znajduje się klub seniora (na piętrze) i żłobek.

 

Na realizację projektu Gmina Kisielice uzyskała dofinansowanie z następujących źródeł:

  • Projekt „Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice!” Nr RPWM.10.04.00-28-0014/18 Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Projekt „Żłobek w Kisielicach” finansowany w ramach Resortowego Programu „Maluch +”,.

W ramach powyższych dofinansowań w budynku wykonano roboty budowlano - remontowe polegające na dostosowaniu i adaptacji pomieszczeń do potrzeb małych dzieci. Zakupione zostało również wyposażenie sali głównej, szatni, wyposażenie łazienek, kuchni, pomoce dydaktyczne , zabawki, wózki 6-cio osobowe dla dzieci. Obok budynku powstał również plac zabaw.

W dalszym ciągu prowadzona jest rekrutacja do żłobka, która będzie odbywać się w trybie ciągłym. Zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych. Dokumenty do pobrania na stronie internetowej: http://kisielice.warmia.mazury.pl/zlobek-kisielice/1641-zlobek-kisielice lub biurze projektu, które mieści się w Urzędzie Miejskim w Kisielicach, ul. Daszyńskiego 5 pok. 5A

 

zlobel logo