Aktualizacja dokumentów rekrutacyjnych do Żłobka  Miejskiego w Kisielicach  realizowanego w ramach projektu „Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice!

Nr RPWM.10.04.00-28-0014/18 Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz projektu „Żłobek w Kisielicach” wspófinansowanego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019

EFRR poziom

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:

 

Regulamin_rekrutacji_Żobek_Kisielice (WORD, 67KB)

1. Formularz Rekrutacyjny Żłobek (WORD, 101KB)

2. Oświadczenie o spełnieniu wartunków formalnych (WORD, 77KB)

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków dodatkowych (WORD, 76KB)

4. Oświadczenie o dochodach (WORD, 71KB)

5._Oświadczenie uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikalności (WORD, 83KB)

6. Oświadczenie dot. terminu powrotu do pracy po urlopie mac. prac. (WORD, 60KB)

7. Rezygnacja z projektu (WORD, 71KB)

8. Oświadczenie o statusie uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie (WORD, 71KB)

 

Regulamin_rekrutacji_Żobek_Kisielice (PDF, 171KB)

1. Formularz Rekrutacyjny Żłobek (PDF, 171KB)

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków formalnych (PDF, 225KB)

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków dodatkowtych (PDF, 222KB)

4. Oświadczenie o dochodach (PDF, 189KB)

5. Oświadczenie uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikalności (PDF, 237KB)

6. Oświadczenie dot. terminu powrotu do pracy po urlopie mac. prac. (PDF, 201KB)

7. Rezygnacja z projektu (PDF, 199KB)

8. Oświadczenie o statusie uczestnika po zakończeniu udziału w projekcie (PDF, 720KB)