Poniżej zamieszczamy link do strony, na której znajdują się informacje dotyczące wszystkich wytycznych GIS dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze szczegółowymi informacjami - <<LINK>>