Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dodatek osłonowy 2022

Grafika z napisem Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Dodatek osłonowy 2022

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kisielicach od stycznia 2022r. realizuje wsparcie w ramach ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2022.1 z dnia 2022.01.03)

   Dodatek osłonowy jest wsparciem, które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych.

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego wynosi:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe – 400 lub 500 zł*
 • gospodarstwo 2-3 osobowe – 600 lub 750 zł* 
 • gospodarstwo 4-5 osobowe –  850 zł lub 1062,50 zł* 
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe –  1150 zł lub 1437,50 zł* 

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.2021.554 t.j. z dnia 2021.03.26)

   W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.  Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ważne: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy

Wnioski będzie można składać:

 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • tradycyjnie (papierowo) w siedzibie Ośrodka.

Termin składania wniosków:  od  stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.

 

WNIOSEK O DODATEK OSŁONOWY DOSTĘPNY JEST W SIEDZIBIE OŚRODKA LUB DO POBRANIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PONIŻEJ:

Wzór wniosku o dodatek osłonowy - PDF

Załącznik do wniosku nr 1 - karta informacyjna RODO - DOC

Załącznik do wniosku nr 2 - oświadczenie - DOC

 


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • eUrząd Skarbowy
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich