Kontakt

Aktualności

Pomoc dla przedsiębiorców z Warmii i Mazur poszkodowanych w wyniku pandemii

Logo z napisem Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłasza nabór wniosków o granty w ramach projektu „Wsparcie antykryzysowe dla mikro i małych przedsiębiorstw Warmii i Mazur”

Projekt adresowany jest dla mikro i małych przedsiębiorców, prowadzących działalność i płacących podatek dochodowy na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dotkniętych kryzysem w związku z pandemią COVID-19. Uzyskane wsparcie należy przeznaczyć na kapitał obrotowy w celu zapewnienia płynności finansowej przedsiębiorstwa.
 
Pula środków to w przeliczeniu 39.528.900 zł.
 
Maksymalna wysokość pomocy zależna jest od liczby osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie na pełnym etacie. Kwotę wylicza się według wzoru: Kwota dofinansowania =7 845,11 zł x √liczba etatów x 3 miesiące
 
Wnioski o wsparcie można składać od 29 września 2020 roku, od godziny 8:00 w formie elektronicznej WYŁĄCZNIE za pośrednictwem Generatora Wniosków oraz dodatkowo w formie papierowej, zgodnie z Regulaminem naboru. O grant można ubiegać się do momentu, w którym suma wszystkich wniosków przekroczy 150% puli środków przeznaczonych na projekt.

Regulamin, jak również wszelkie informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

 


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • eUrząd Skarbowy
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich