Kontakt

Invest in Kisielice

O gminie

Gmina Kisielice zlokalizowana jest w południowo - zachodniej części województwa warmińsko - mazurskiego i graniczy z województwami kujawsko -pomorskim i pomorskim. Miasto Kisielice położone jest przy drodze krajowej nr 16 w odległości 20 km od Iławy, 30 km od Kwidzyna oraz 40 km od Grudziądza.

Południową część gminy zajmuje Obszar Chronionego Krajobrazu Jeziora Goryńskiego.

Z uwagi na położenie geograficzne, układ drogowy oraz warunki naturalne, Gmina Kisielice jest terenem bardzo atrakcyjnym zarówno pod kątem turystycznym jak i inwestycyjnym.
Sprzyja temu czyste powietrze, bliskość jezior i lasów, rzeźba terenu, bliska odległość do w/w miast. Gmina dysponuje terenami inwestycyjnymi pod działalność produkcyjną, usługową, turystyczną.

 

Dostępność Komunikacyjna

Najbliższy węzeł kolejowy zlokalizowany jest w odległości 25 km w Iławie. Najbliższe porty lotnicze znajdują się w Gdańsku (130 km) oraz Bydgoszczy (120 km) , port morski w Gdańsku (130 km).

 

Dane statystyczne

 

Gospodarka

Położenie geograficzne Gminy Kisielice , układ drogowy oraz warunki naturalne czynią teren Gminy bardzo atrakcyjnym zarówno pod katem turystycznym jak i inwestycyjnym. Sprzyja temu czyste powietrze, bliskość jezior i lasów , rzeźba terenu, bliska odległość od większych miast. Gmina dysponuje terenami inwestycyjnymi pod działalność produkcyjną, usługową, turystyczną. Sektorami gospodarki z największym potencjałem rozwoju są: sektor usługowy, produkcji rolno-spożywczej jak również produkcji przemysłowej.

 

Infrastruktura techniczna terenów inwestycyjnych

Wokół terenów inwestycyjnych Gmina posiada nową infrastrukturę techniczną w tym drogową która została wybudowana w latach 2012-2013. Dodatkowym atutem jest bliska lokalizacja nowoczesnej miejskiej ciepłowni zasilanej biomasą która dostarcza energię cieplną dla większości terenu miasta.

 

Edukacja i dostęp do kadr

Na terenie gminy znajdują się cztery placówki edukacyjne w tym trzy szkoły podstawowe oraz Zespół Szkół Rolniczych która zapewnia różne kierunki kształcenia zgodnie z potrzebami rynku i trendami unijnymi. W skład ZSR wchodzą zarówno szkoły dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Na terenie szkoły działa również zmodernizowany i nowocześnie wyposażony Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, który zapewnia dzieciom niepełnosprawnym nieodpłatną i indywidualną terapię w zakresie rewalidacji oraz zajęć edukacyjno- terapeutycznych.

 

Instytucje wspierające inwestora

• Polska Agencja Inwestycji i Handlu http://www.paih.gov.pl/pl

• Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna http://www.wmsse.com.pl/ 

• Warmińsko Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego http://www.wmarr.olsztyn.pl

• Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny http://www.parktechnologiczny.olsztyn.eu/

• Powiatowy Urząd Pracy w Iławie http://ilawa.praca.gov.pl/

 

Instytucje okołobiznesowe

• Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” http://www.screp.pl/

• Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie www.wmarr.olsztyn.pl

• Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości http://oip.olsztyn.pl/

• Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości Olsztyn https://inkubatory.pl/lokalizacje/olsztyn

• Powiatowy Oddział Doradztwa Rolniczego w Iławie http://w-modr.pl/index.php?id=1168

 

Formy spędzania wolnego czasu

Gmina Kisielice od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Łączy Nas Kanał Elbląski w wyniku wspólnych działań zrealizowana została duża ilość inwestycji na terenie naszej gminy, które przyczyniły się do poprawy infrastruktury turystycznej jak: szlaki rowerowe, plaże, place zabaw, boiska , siłownie plenerowe. Na terenie gminy występują także doskonałe łowiska –bogata oferta dla wędkarzy oraz tereny łowieckie na których organizowane są liczne polowania.

Poniżej zamieszczono link do strony stowarzyszenia gdzie znajdują się informacje dotyczące przebiegu poszczególnych szlaków rowerowych.

http://www.kanal-elblaski-lgd.pl/szlaki-rowerowe-212.html

 

 


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • eUrząd Skarbowy
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich