Kontakt

Budżet Państwa

Żłobek Miejski w Kisielicach

Logo Maluch+

O PROJEKCIE:

Inwestycja polega na utworzeniu i utrzymaniu przez 2 lata pierwszego żłobka na terenie Gminy Kisielice. Dzięki uzyskanemu wsparciu ze źródeł zewnętrznych budynek przy ul. Daszyńskiego 21 w Kisielicach zostanie zaadoptowany i wyposażony na potrzeby żłobka. Większość kosztów związana z jego działalnością jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Głównym celem projektu jest upowszechnianie opieki nad dziećmi jako instrumentu oddziaływającego na sytuację zawodową 20 opiekunów (19K,1 M) poprzez utworzenie 20 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Kisielice (woj. warmińsko-mazurskie) do 02.11.2019 r i objęcie opieką 20 dz. w wieku do 3 lat w okresie 02.11.2019 - 31.10.2021 r. (24m-ce)

Na realizację projektu Gmina Kisielice uzyskała dofinansowanie z następujących źródeł:

Projekt „Stawiamy na maluchy w Gminie Kisielice!” Nr RPWM.10.04.00-28-0014/18

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania UE - 860 427,47 PLN. Dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 101 226,75 PLN

Projekt „Żłobek w Kisielicach” finansowany w ramach Resortowego Programu „Maluch +”,. Kwota dofinansowania – 459 150,00 PLN

 

Logo projektu


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • eUrząd Skarbowy
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich