Kontakt

Aktualności

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 roku

Grafika z informacją o wysokości dofinansowania

  Celem programu jest pomoc finansowa przedsiębiorcom, którzy zatrudniają młodocianych pracowników chcących zdobyć praktyczne przygotowanie do pracy oraz kwalifikacje zawodowe.

  Zadaniem projektu jest wyszkolenie jak największej liczby młodocianych pracowników, którzy zdobędą praktyczne zdolności niezbędne na rynku pracy.

  Program jest skierowany do pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy posiadającej kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

  W ramach programu zostanie zwrócony pracodawcom koszt kształcenia młodocianego pracownika, który ukończy naukę i zda egzamin czeladniczy bądź zawodowy.

 

PLAKAT informacyjny o wysokości dofinansowania - PDF

 


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • eUrząd Skarbowy
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich