Kontakt

Przedszkole

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola

Logo Gminy Kisielice

Gmina Kisielice zaprasza do udziału w projekcie unijnym pn. „Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Kisielicach” Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Szanowni Rodzice !!! Posiadamy jeszcze wolne miejsca w Przedszkolu w ramach w/w projektu!!!

Oferujemy bezpłatną opiekę przedszkolną oraz bardzo ciekawe bezpłatne zajecia dodatkowe takie jak:
- język angielski
- logorytmika
- kodowanie

Zapraszamy do składania dokumentów do dnia 25.08.2020 r. do godz. 15:00

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej : www.kisielice.warmia.mazury.pl, oraz w biurze projektu znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Kisielicach pok. 5a/tel. 55 278 55 10 , od pon. do pt. w godz. 8:00 -15:00

Kryteria podstawowe udziału w projekcie „ Otwarcie nowego oddziału przedszkolnego w przedszkolu w Kisielicach”:
1. Wiek dziecka 3-5 lat
2. Zamieszkanie na terenie Gminy Kisielice.

Kryteria punktowe:
1. Dzieci z niepełnosprawnościami/opiniami PPP
2. Dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej
3. Dzieci z rodzin wielodzietnych
4. Dzieci rodzica/opiekuna samotnie wychowujących

W sytuacji zgłoszenia większej liczby Uczestników zostanie utworzona lista rezerwowa.

Realizator projektu informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z usług dostępowych, takich jak tłumacz języka migowego, asystent osoby z niepełnosprawnością, itp.

 

 

Załaczniki:

1. Regulamin uczestnictwa - (WORD)

2. Formularz rekrutacji - (WORD)

 

Logo funduszy europejskich - EFS


Partnerzy

 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kisielicach
 • eUrząd Skarbowy
 • PROW 2014 2020 logo kolor
 • Rozwój Polski Wschodniej
 • Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Biblioteka Narodowa
 • Legimi
 • Szukam Książki
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • Innowacyjna Gospodarka
 • Kapitał Ludzki
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Związek Powiatów Polskich